Діагностика

У клініках інтегративної медицини «СмартМед» реалізовано ефективне поєднання сучасних методів діагностики та терапії за допомогою апаратно-програмних комплексів з унікальними методиками лікування на базі комплексу препаратів Фітолінія «СмартМед».

Обладнання, що використовується, дозволяє проводити наступну діагностику організму за показниками:
– глистна інвазія;
– наявність бактеріальних, вірусних, грибкових інфекції;
– хронічна інтоксикація організму;
– новоутворення;
– стан травної системи (печінки, жовчного міхура, дисфункції підшлункової залози, шлунка, кишківника);
– стан дихальної системи (носоглотки, трахеї, легенів);
– стан сечостатевої системи (нирок, сечоводів, сечового міхура, уретри, матки, яєчників, передміхурової залози);
– стан серцево-судинної системи;
– стан ендокринної системи (щитовидної залози, підшлункової залози, надниркових залоз);
– стан імунної та лімфатичної систем;
– стан опорно-рухового апарату (хребта та суглобів);
– ймовірність прояву захворювань, пов’язаних із спадковою схильністю (діабету, інсульту, інфаркту, гіпертонії, онкології та ін.)

До унікальних можливостей цього методу діагностики можна віднести:
– визначення причин виникнення захворювань (причинно-наслідкових механізмів розвитку патології),
– визначення наявності та типу інфекційних збудників та паразитів в організмі пацієнта;
– визначення локалізації домінуючого вогнища патології;
– визначення хронічних або латентних (прихованих) захворювань, що є тлом для перебігу патологічних процесів в організмі;
– можливість визначити індивідуальну ефективність та переносимість застосовуваних або рекомендованих медикаментів (як традиційних, так і фіто- та нанопрепаратів);
– підібрати індивідуальне оптимальне поєднання та дозування препаратів для кожного пацієнта з урахуванням персональних нюансів стану, які визначаються при діагностиці,
– можливість провести харчовий тест з метою визначити переносимість та ступінь засвоюваності організмом пацієнта певного харчового продукту (групи).

Первинний прийом пацієнтів триває від 1,5 до 2 годин, у результаті пацієнт отримує на руки висновок, що містить:
–       дані щодо органів та систем із зазначенням навантажень (вірусні, бактеріальні, грибкові, паразитарні, токсичні  тощо),
–       дані про роботу імунної системи в організмі в цілому, а також причини процесів напруги або виснаження,
–       неповний харчовий тест (продукти, які рекомендується тимчасово обмежити або повністю виключити зі свого раціону),
–       дані алергопроб (за необхідності): алергени рослинного походження, бактеріального походження, грибкові алергени, домашнього та бібліотечного пилу, речовини хімічного походження, шерсть тварин, переносимість лактози,
–       вегетативно-резонансний тест з причинно-наслідковими зв’язками виникнення захворювань, що є основним для призначення та проведення коректного лікування,
–       індивідуально підібране лікування (лист призначень) з урахуванням ефективності медикаментів, а також їх переносимості конкретним пацієнтом.

 

Наука починається з того часу, як починаються вимірювання.
Точна наука немислима без міри.
Д.Менделєєв

Детальніше про діагностику або
наукова основа методу частотного резонансу

Як тільки пересічні громадяни не називають застосовуваний метод діагностики – і комп’ютерна, і біорезонансна. Усі ці визначення не вірні.
Тому що:
по-перше – жодних біологічних процесів під час діагностики не відбувається;
по-друге – на сьогодні практично будь-яка діагностика – комп’ютерна, тому що в умовах сучасного світу комп’ютер став невід’ємною частиною будь-якого діагностичного комплексу (чи то МРТ, КТ, рентген, електрокардіограма) як засіб управління процесом і відображення інформації.
Що ж відбувається на
справі під час сеансу діагностики?

В основі методу діагностики, що застосовується нами, лежить принцип частотного резонансу, знайомий усім з курсу фізики:
РЕЗОНАНС (франц. resonance, від лат. resono – відгукуюсь) – частотно-виборчий відгук коливальної системи на періодичний зовнішній вплив, при якому відбувається різке зростання амплітуди стаціонарних коливань.
Наукові дослідження, покладені в основу методу, проводилися не одним вченим і були розпочаті близько століття тому – але про них пізніше.

Основну суть методу, що застосовується при частотно-резонансній діагностиці, простою мовою можна пояснити таким чином: будь-який живий організм є джерелом електромагнітних коливань.
Ці коливання випромінюють клітини, окремі органи та системи. Будь-якій субстанції, що впливає на організм ззовні або зсередини (працюючий комп’ютер, мобільний телефон, вірус або бактерія, лікарський препарат) також властиві власні коливання. Вони або вступають у резонанс з організмом, сприяючи відновленню функції органів і систем, або не вступають, викликаючи десинхронізацію та порушення функцій органів, що призводить до виникнення та розвитку різноманітних захворювань. А оскільки властиві людині коливання мають електромагнітну природу – вони можуть бути виміряні та зафіксовані.
Тому підтвердження – знайомий всім електрокардіограф (історія виникнення якого бере свій початок з кінця 19 століття), який займається тим, що вимірює коливання різниці потенціалів, що виникають при збудженні серцевого м’яза, фіксуються приєднаними електродами і подаються на вхід приладу, тобто. вимірюється саме опір шкіри по постійному струму. При цьому основні точки, з яких знімаються показання, розташовані не тільки в районі серця (ліва половина грудної клітки), а охоплюють верхні та нижні кінцівки (і це, до речі, нікого не дивує) і кріпляться в строго визначеному порядку.
В основі такого принципу відведення електродів лежить теорія голландського фізіолога Ейнтховена. Ось її суть. Електричні струми у провідній системі серця створюють навколо себе електричне та магнітне поле. Однією з характеристик цього поля є електричний потенціал. При ненормальних скороченнях та неадекватній гемодинаміці величина потенціалів відрізнятиметься від потенціалів, властивих серцевим скороченням здорового серця. У будь-якому випадку, як у нормі, так і при патології електричні потенціали мізерно малі.
Але тканини мають електропровідність, і тому електричне поле працюючого серця поширюється по всьому організму, а потенціали можна фіксувати на поверхні тіла. Все, що для цього потрібно – це високочутливий апарат, з датчиками або електродами. Якщо за допомогою цього апарата реєструвати електричні потенціали, що відповідають імпульсам провідної системи, можна судити про роботу серця і діагностувати порушення його роботи.
Наприкінці ХІХ ст. цей учений сформулював основні принципи ЕКГ і створив перший кардіограф. У спрощеному вигляді електрокардіограф являв собою електроди, гальванометр, систему посилення, перемикачі відведень та реєструючий пристрій. Електричні потенціали сприймаються електродами, які накладаються на ділянки тіла в строго визначеному порядку відповідно до трикутника того ж Ейнтховена.
Відповідно до його теорії, серце людини, розташоване в грудній клітці зі зміщенням вліво, знаходиться в центрі своєрідного трикутника. Вершини цього трикутника утворені трьома кінцівками – правою рукою, лівою рукою, і лівою ногою. Ейнтховен запропонував реєструвати різницю потенціалів між електродами, що накладаються на кінцівки. При цьому дві вершини у верхній частині трикутника є точками, звідки електричні струми по електропровідних середовищах організму поширюються до верхніх кінцівок, а нижня вершина – це точка, звідки йде поширення струмів до лівої ноги. Четвертий електрод, розташований на правій нозі, служить необхідним заземленням. Насправді ми маємо фізику чистої води з її відомими законами Ома.
Або енцефалограф, що використовується при проведенні електроенцефалограми, за допомогою якого вимірюють різницю потенціалів між точками головного мозку, а реєструють за допомогою накладених на шкірну поверхню голови електродів. При цьому однією з основних характеристик електроенцефалограми є частота, а саме: середня частота коливань, їх максимальна амплітуда і фаза. Використовуючи електромагнітні поля, що генеруються мозком, уловлюючи та реєструючи їх у вигляді електроенцефалограм, електроніка тим самим передає інформацію про процеси в різних відділах нервової системи — «від першоджерела», будучи прямим, а найчастіше і єдиним засобом отримання таких відомостей.
При цьому в науковості та достовірності подібних знайомих та звичних нам досліджень ніхто не сумнівається, більш того, нікому не цікаво, як саме вони працюють. Слід зауважити, що зрозуміти, яку саме інформацію Ви отримали в результаті подібного дослідження, а тим більше розібратися в її результатах без відповідного розшифровки не під силу не те що пересічному пацієнту, а часом (на жаль) і не кожному лікарю. В силу своїх звичок ми найчастіше побоюємося того, що не розуміємо і вважаємо новим. А чи новим? Чи практично 100 років досліджень у цій галузі можна вважати досить впевненою науковою основою?

Історія довжиною у 100 років
Багато вчених присвятили своє життя вивченню та ретельному дослідженню теорій, в основу яких було покладено тепер уже факт, що кожна молекула коливається на своїй частоті. Першопроходцем у дослідженні цієї теорії став американський лікар, дослідник та вчений Роял Реймонд Райф. З 1930 він вивчав і створював прилади для резонансного лікування організму людини енергією електромагнітного поля. Його першим успіхом став “Універсальний мікроскоп Райфа”, оптичний інструмент, у якому використовувалися незвичайні поєднання кварцових лінз. Більш ніж 75% організмів, які Райф міг бачити за допомогою свого Універсального Мікроскопа, було видно лише в ультрафіолетовому світлі, недоступному для людського ока. Він висвітлював мікроб (зазвичай вірус чи бактерію) двома різними довжинами хвиль однієї й тієї ж ультрафіолетової короткої частоти, яка резонувала зі спектральною частиною мікроба. Ці дві довжини хвилі взаємодіяли у точці злиття. Ця взаємодія в дійсності породжувала більш довгу хвилю, яка потрапляла у видиму частину електромагнітного спектра. Таким чином він зміг побачити інакше невидимі організми та спостерігати їх активне вторгнення у культури тканин.

Наступним важливим відкриттям вченого став факт, що будь-який організм має власну резонансну частоту, яку Райф назвав Mortal Oscillatory Rate (MOR) (смертельна частота вібрацій). Помістивши під мікроскоп живу культуру бактерій, Райф включав частотний генератор, відомий як Rife Beam Ray (RBR) (пучок променів Райфа), налаштований на частоту MOR для даної бактеріальної культури. За лічені миті після включення генератора всі бактерії відразу припиняли рухатися і вмирали.
Використовуючи простий принцип резонансу, Райф міг знищити бактерії або віруси з тією ж легкістю, з якою розлітається вщент келих, якщо підібрати його резонансну частоту. Яка ж природа того, що відбувається?Молекули келиха при дії музичного звуку починають коливатися, приходячи до резонансу з ним. Оскільки у всіх навколишніх предметів різні резонансні частоти, то руйнується тільки бокал. Є буквально сотні трильйонів різних резонансних частот, і у кожного різновиду молекул – свої власні. Райфу знадобилося багато років для проведення досліджень. Ось до чого він дійшов:
атоми поєднуються в молекулу і утворюють специфічну молекулярну конфігурацію з енергетичними зв’язками. Ця конфігурація випромінює і поглинає свій, цілком певний діапазон електромагнітних коливань. У жодних двох різних молекул немає одних і тих же електромагнітних коливань чи енергетичного спектра.
В результаті досліджень були чітко виявлені частоти, які руйнували герпес, поліомієліт, спинний менінгіт, правець, грип та величезну кількість інших небезпечних мікробів. На початку 20-х російський інженер Георгій Лаховський, який проживав у Парижі, опублікував теорію вібраційної основи життя.
Ось коротко її суть: кожна клітина випромінює хвилі (вібрації) певної частоти. Поки частота вібрацій висока та вібрації сильні – організм здоровий. Коли в організм проникають віруси, хвороботворні бактерії, грибки та паразити – їх вібрації починають “боротися” з вібраціями здорових клітин тіла. Якщо здорові вібрації досить сильні, хвороботворні мікроорганізми гинуть. Якщо ні – “неправильні” вібрації перемагають і людина хворіє. Віруси і бактерії створюють для себе відповідне місце існування, змушуючи клітини людини вібрувати з комфортною для них (вірусів і бактерій) частотою, яка неприродна для здорових клітин. Так хвороба поступово завойовує позиції в організмі хворого.

У 1923 році Лаховським був сконструйований короткохвильовий осцилятор (від 2 до 10 метрів – для тих часів це було великим досягненням), який дозволяв довести його теорію клітинної осциляції (суть теорії – всі живі клітини є маленькими коливальними контурами, що випромінюють надкороткі електромагнітні хвилі).
У 1926 році він розробив пристрій, який назвав “багатохвильовим генератором”. Він був розроблений на базі частот Райфу та успішно застосовувався у лікуванні інфекційних та онкологічних захворювань.
Наступним ученим, який зробив істотний внесок у розвиток цього напряму, став німецький вчений Рейнхольд Фолль. Електропунктурна діагностика з його методу дала новий поштовх у розвитку методу. Що таке метод Фолля?
На тілі людини існує 465 біологічно активних точок – ця інформація відома ще з давньої китайської медицини. Фоль вимірював опір біологічно-активних точок по постійному струму (низьке-високе). Залежно від отриманих комбінацій показників опору можна було судити про стан певних органів та систем в організмі, тому що ці точки розташовуються за основними меридіанами організму – а їх у людини 11. знайти правильну точку (кожну з 465), щоб зняти з неї показання та проміряти у кожній точці по два показники – це дуже трудомістка та тривала робота. Метод досить інформативний, але з погляду технологічності застосування дуже складний.
Німецький вчений Шіммель, спираючись на дослідження Фолля, пішов трохи іншим шляхом – він став міряти опір однієї біологічно активної точки, але на різних частотах (змінний струм). Залежно від цього, яких частотах (високих чи низьких) реєструвався опір, можна було будувати висновки про стан органу. Така частотна модель вже легко піддавалася автоматизації, дозволяючи максимально відійти від «людського фактора» для виявлення діагнозу та зручна для створення відповідного інтерфейсу. Так з’явився АТМ VEGA-тест (вегетативно-резонансний тест – ДРТ). Впровадженням методу ДРТ у клінічну практику з 1978 р. займається фірма VEGA (Німеччина), якою були розроблені перші апарати, названі “VEGA-TEST”, що реалізують можливості вимірювання БАТ за цим методом. Більш ніж 15-річні дослідження доктора Шиммеля та його послідовників перетворили даний метод на надзвичайно ефективний метод діагностики.
У 1988 р. канадка д-р Хільда ​​Кларк (магістр природничих наук біофізик і доктор фізіології), припустивши, що все живе має свою унікальну частоту, дослідним шляхом склала діаграму частот резонансу для багатьох відомих бактерій, вірусів і паразитів. Наступним кроком її дослідження було висування гіпотези про те, що якщо виявити частоту резонансу бактерії, вірусу або паразита і впливати на них цією частотою, то через кілька хвилин вони вже не випромінюватимуть частоти їх власного діапазону, тобто. загинуть чи незворотно ослабнуть. Після проведення низки досліджень, ця гіпотеза підтвердилася. А ідея біорезанансної терапії (БРТ) за допомогою слабких електромагнітних коливань, властивих самому пацієнту, як метод лікування вперше була висловлена ​​і науково обґрунтована Францом Мореллем в 1977 році. Грунтуючись на законах фізики, Морелль довів, що якщо впливати на людину або паразитів слабкими електромагнітними хвилями з певними характеристиками, то за рахунок резонансу можна викликати посилення власного біопотенціалу клітин організму або ослаблення потенціалу клітин патогенного організму, аж до його загибелі.
Спільно з інженером Еріхом Раше було розроблено метод лікування під первісною назвою МОРА-терапія, як похідне від Морелль-Раше. Ф. Морелль розглядав весь спектр електромагнітних полів та випромінювань, у тому числі й оптичного діапазону, як носій біологічно значущої інформації, який може використовуватись у лікуванні. У розробленій Ф. Мореллем системі БРТ, поряд із власними електричними коливаннями хворого (ендогенна БРТ), застосовувалося також лікування за допомогою зовнішніх електромагнітних полів та випромінювань (екзогенна БРТ).
Як бачите, даний метод діагностики має досить міцну наукову основу. Відкриття у галузі квантової механіки, молекулярної біології, генетики, нейрофізіології та психофізіології дозволяють нам по-новому оцінити феномен людського організму. Та й з позиції сучасної біофізики давно доведено, що порушенням на біохімічному рівні людини передують порушення на рівні біофізичному – якраз і є початковою стадією захворювання, яка слабко виражена або ще не помітна.

То як же відбувається дослідження організму під час діагностики?
Пацієнт сідає в крісло і до нього “кріпляться” електроди, які і будуть зчитувати вимірювання електричних потенціалів у точках шкірної проекції органів або систем організму. Діагностика проводиться за точками: голова, кисті рук і стопи ніг – саме тут розташовано найбільшу кількість біологічно активних точок, що відповідають за весь організм загалом і мають специфічні електромагнітні властивості.
Якщо Ви прийшли до лікаря з будь-якими наявними скаргами, то алгоритм дослідження вибудовується на підставі цих скарг – саме вони є відправною точкою для лікаря, завдання якого не тільки діагностувати необхідні для цього показники, а й розібратися в першоджерелі виникнення захворювання. Якщо ж Вам необхідно отримати результат певного тесту (наприклад, паразитарний або алерготест), то діагностуватимуть лише показники, що належать до конкретного розділу.
Якщо ж ви прийшли з цікавості (тут я маю на увазі, що Ви не відчуваєте якихось чітко виражених проблем), грамотний лікар почне з експрес-тесту, що дозволяє максимально швидко оцінити інтегративні показники всього організму і вже на підставі отриманих даних рухатися в конкретних напрямках . Так ось, як тільки вас «підкючили» – Ви стаєте частиною замкнутого коливального контуру. Далі під дією дуже слабкого електромагнітного струму починаються вимірювання опору шкіри змінного струму на різних частотах.
Поняття резонанс має на увазі різке зростання амплітуди коливань при наближенні частоти зовнішнього впливу до резонансних частот об’єкта (в даному випадку це ВИ), інакше кажучи це відбувається при збігу зовнішньої (подається) частоти і Вашої власної – йдеться про присутність в організмі частот, максимально наближених до частотам тестованих (заданих системою) тест-покажчиків – це можуть бути частоти певних патологічних станів організму, різних захворювань або конкретних вірусів, бактерій, паразитів, грибків, токсинів та ін. (ми пам’ятаємо, що все живе, включаючи патогенні мікроби, віруси, грибки , бактерії мають певну частоту коливань). Власне, цей резонанс і відображається на моніторі комп’ютера у вигляді кривих. Іншими словами, лікар, обстежуючи біологічно активні точки, посилаючи до кожної різні частотні запити в очікуванні резонансу, отримуючи або не отримуючи його, з’ясовує, чи має певний орган або система пацієнта, що тестується, конкретний набір частот, що характеризує строго певне захворювання.
Це дозволяє визначити не тільки характер патологічного процесу, але і його локалізацію і за допомогою «зворотного зв’язку» від організму пацієнта виявити причинно-наслідкові зв’язки та етиологію процесів, що протікають.
Наведемо простий приклад – необхідно визначити, чи є в організмі людини вірус гепатиту А. Слабкий електромагнітний сигнал із частотою, що відповідає цьому вірусу, через датчики «вноситься» в контур людини. Якщо у пацієнта в організмі присутній даний вірус, виникає ефект резонансу, який фіксується приладом і служить позитивною відповіддю.
А яким чином діагностика дозволяє встановлювати причину ваших недугів?
Для цього наведемо інший приклад – резонанс виникає під час обстеження експрес-методом якогось конкретного органу.
Частота коливань окремої молекули та характеристика її хвилі відображає стан тканини та окремих частин організму – здорових та патологічно змінених, а також присутність у ньому патогенних мікробів, вірусів із властивою їм частотою коливань хвилі.
Далі за групами патогенів вибирається та, з якою резонує уражений орган, а далі з цієї групи методом того ж резонансу підбирається конкретний збудник, на який зреагує Ваш організм. І жодні інші методи діагностики на сьогоднішній день не дозволяють встановити подібні причинно-наслідкові зв’язки.
І жодної містики, духів предків чи паранормальних явищ.
І ось на підставі отриманої картини лікар підбере для Вас індивідуальне лікування.

Детальніше прочитати про те, що саме відбувається на первинній діагностиці Ви можете прочитати в нашому “Віснику СмартМед” за посиланням: https://imc.com.ua/online/uk/first_diagnostik/

Facebook

Контакти

Київ:
вул. Лютеранська, 16

+38 (044) 585 31 17
+38 (073) 503 40 30
+38 (044) 377 57 65

вул. Мостицька, 9
+38 (044) 299 06 10
+38 (095) 041 34 24

Дніпро
вул. Грушевського, 53

+38 (097) 670 43 37

Харків
пров. Конторський, 3

+380 (97) 018 65 08

Полтава
вул. Пилипа Орлика, 20/1

+38 (099) 369 27 70
+38 (0532) 60 82 78
+38 (067) 530 31 11

Чернігів
вул. Одинцова, 9

+38 (050) 313 13 78
+38 (067) 268 33 96